528/2006 Sb.Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)

Částka: 172 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky
Přijato: 23. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 12/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
528

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2006
o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému,
který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů
veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)        Ministerstvo informatiky stanoví k provedení § 4 odst. 1 písm. h) a podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví formu a technické náležitosti předávání údajů do veřejného informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona (dále jen "informační systém o informačních systémech veřejné správy").

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Forma předávaných údajů
§ 3 - Technické náležitosti předávání údajů
§ 4 - Účinnost
Příloha - Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy
Zavřít
MENU