526/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Částka: 170 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 22. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 63/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 29. března 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU