516/2006 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2006)

Částka: 166 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. listopadu 2006 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 15. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 268/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
516

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 15. listopadu 2006
o vydání cenového rozhodnutí


        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 7/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004 k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.
        Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 6. listopadu 2006, v částce 9. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2007.
. . .

Zavřít
MENU