513/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 166 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 3. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
513

VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2006,
kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky
a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 1a odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb. a vyhlášky č. 361/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V okrese Benešov se za slovo "Ratměřice" vkládá slovo " , Řehenice".

        2.  V okrese Benešov se slova "Sedlec-Prčice," zrušují.

        3.  V okrese Blansko se slova "Běleč,", "Brumov, Březina, Bukovice,", "Hluboké Dvory,", "Lomnice,", "Ochoz u Tišnova,", "Osiky,", "Rašov, Rohozec,", "Strhaře,", "Synalov,", "Unín," a "Zhoř," zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU