478/2006 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla

Částka: 157 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2006 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. října 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
478

VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2006
o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 89 odst. 2 zákona:

§ 1

        (1)  Škoda vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie se stanovuje podle výše nákladů na dodávku neoprávněně odebraného tepla pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, či pro jiné využití. Náklady na neoprávněně odebrané teplo dodané v teplé užitkové vodě se stanoví podle prováděcího právního předpisu1).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU