477/2006 Sb.Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst

Částka: 157 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2006 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 4. října 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 366/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
477

VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2006
o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie
při společném měření množství odebrané tepelné energie
na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 76 odst. 3 písm. e) zákona:

§ 1

        (1)  Náklady na dodávku tepelné energie, které odpovídají jejímu množství a její ceně za jednotkové množství, se stanoví na každé odběrné místo1).

        (2)  Náklady na dodávku teplé užitkové vody (dále jen "teplá voda") při její společné přípravě a společném měření pro více odběrných míst zahrnují veškeré náklady, které odpovídají hospodárnému, spolehlivému a bezpečnému provozu zdroje tepelné energie, rozvodného tepelného zařízení a odběrného tepelného zařízení a které byly vynaloženy na zajištění dodávky teplé vody do všech odběrných míst.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU