469/2006 Sb.Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)

Částka: 154 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. října 2006 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky
Přijato: 3. října 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 12/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
469

VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2006
o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích
a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování
datových prvků v informačním systému o datových prvcích
(vyhláška o informačním systému o datových prvcích)        Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) formu a technické náležitosti předávání údajů do informačního systému o datových prvcích podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona,
       b) postupy Ministerstva informatiky (dále jen "ministerstvo") a orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona.

§ 2
Technické náležitosti předávání údajů
do informačního systému o datových prvcích

        (1)  Údaje jsou do informačního systému o datových prvcích předávány výhradně prostřednictvím elektronických formulářů dostupných v informačním systému o datových prvcích.

        (2)  Fyzická osoba, která do informačního systému o datových prvcích předává údaje, vykonává uživatelskou roli

       a) komentátora (§ 5 odst. 3),
       b) osoby jednající za správce (§ 5 odst. 3 a § 8 odst. 3),
       c) osoby jednající za správce číselníku (§ 8 odst. 3), nebo
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Technické náležitosti předávání údajů do informačního systému o datových prvcích
§ 3 - Forma předávání údajů do informačního systému o datových prvcích
§ 4 - Forma podnětu na zápis nebo změnu datového prvku a údajů o číselnících při předávání do informačního systému o datových prvcích
§ 5 - Postupy orgánů veřejné správy při zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích
§ 6 - Postupy ministerstva při zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích
§ 7 - Postupy ministerstva při vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích
§ 8 - Postupy ministerstva a jiných orgánů veřejné správy při vedení datových prvků v informačním systému o datových prvcích
§ 9  
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - STRUKTUROVANÁ FORMA DATOVÝCH PRVKŮ
Příloha č. 2 - 1. Struktura popisu číselníku jednoduchého datového prvku v informačním systému o datových prvcích 2. Struktura číselníku jednoduchého datového prvku v informačním systému o datových prvcích
Zavřít
MENU