449/2006 Sb.Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. září 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. září 2006 Nabývá účinnosti: 1. října 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 218/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
449

VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2006
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanovuje metodiky polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy.


§ 2

Metodiky zkoušek odrůd

        (1)  Metodikami stanovujícími základní požadavky na uspořádání a podmínky zkoušek, na způsob hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Metodiky zkoušek odrůd
§ 3 - Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů
§ 4 - Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů
§ 5 - Metodika zkoušek odrůd révy
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 3 - Metodika zkoušek odrůd révy
Zavřít
MENU