397/2006 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

Částka: 125 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 9. srpna 2006 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 11. července 2006 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU