393/2006 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti

Částka: 124 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. srpna 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 26. července 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 226/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
393

VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2006
o zdravotní způsobilosti


        Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

§ 1

Druhy lékařských prohlídek

        (1)  Druhy lékařských prohlídek jsou:

       a) vstupní prohlídka,
       b) periodická prohlídka,
       c) mimořádná prohlídka,
       d) výstupní prohlídka.

        (2)  Při lékařské prohlídce podle odstavce 1 se zjišťuje zdravotní stav občana, který má být přijat do služebního poměru, nebo příslušníka. Součástí lékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované osoby a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven, se posuzuje jeho zdravotní způsobilost. Za zdravotně způsobilou nelze uznat osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje podmínky stanovené v příloze č. 1.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Druhy lékařských prohlídek
§ 2 - Vstupní prohlídka
§ 3 -         Periodická prohlídka
§ 4 - Mimořádná prohlídka
§ 5 - Výstupní prohlídka
§ 6 - Lékařský posudek
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace Oddíl I Obecná ustanovení
Příloha č. 2 - Lékařská vyšetření
Příloha č. 3 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru
Příloha č. 4 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru k výkonu služebního místa
Zavřít
MENU