358/2006 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)

Částka: 111 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. července 2006 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 27. června 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 27. června 2006
o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem
podle účelu (CZ-COPNI)        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2006 vydání úprav a změn ke Klasifikaci služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (dále jen "klasifikace CZ-COPNI"), kterou Český statistický úřad zavedl sdělením č. 497/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 s účinností od 1. ledna 2004.
        Přehled úprav a změn v klasifikaci CZ-COPNI je uveden v příloze tohoto sdělení. Úplné platné znění klasifikace CZ-COPNI včetně upravených vysvětlivek bude uvedeno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz a bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu.
. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Přehled změn a úprav v klasifikaci CZ-COPNI
Zavřít
MENU