343/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. července 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. října 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU