338/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.

Částka: 104 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. června 2006 Nabývá účinnosti: 30. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
338

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. června 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře
na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"a)  
200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s mírou nezaměstnanosti
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU