331/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 12. června 2006 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
331

VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2006,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, se mění takto:

        1.  V části "Jihočeský kraj", písm. a) se slovo "Tchořovice," zrušuje.

        2.  V části "Jihočeský kraj", písm. b) se slovo "Hvozdec," zrušuje.

        3.  V části "Jihomoravský kraj", písm. j) se za slovo "Nechvalín" vkládá slovo " , Nenkovice", za slovo "Sobůlky" se vkládá slovo " , Strážovice" a za slovo "Vacenovice" se vkládá slovo " , Věteřov".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU