324/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 100 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. června 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 278/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 14. srpna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
324

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. června 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně
jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných

Čl. I


        Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., nařízení vlády č. 492/2004 Sb. a nařízení vlády č. 100/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V čísle oboru 1. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- kování koní" zrušují.

        2.  V čísle oboru 31. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se za slova "- dekorace porcelánu" doplňují slova "a keramiky".

        3.  V čísle oboru 40. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slovo "- lakování" zrušuje.

        4.  V čísle oboru 45. sloupci "Obor živnosti" se slovo "televizních" zrušuje.

        5.  V čísle oboru 66. sloupci "Obor živnosti" se slova "Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu" nahrazují slovy "Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody" a ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se vkládá nový text, který zní: "- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu", "- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu" a "- úprava a rozvod užitkové vody".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU