318/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2006 Nabývá účinnosti: 30. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
318

ZÁKON
ze dne 24. května 2006,
kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování
(branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., se § 10 zrušuje.


Čl. II

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

MENU