305/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Částka: 095 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. června 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. května 2006 Nabývá účinnosti: 15. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
305

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. května 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na aerosolové rozprašovače        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, se mění takto:

        1.  V § 5 se slova " , jehož grafickou podobu stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "(obrácené epsilon)".

        2.  Příloha č. 3 se zrušuje.


Čl. II

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

MENU