305/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Částka: 095 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. června 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. května 2006 Nabývá účinnosti: 15. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


305

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. května 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, se mění takto:

1

V § 5 se slova , jehož grafickou podobu stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení nahrazují slovy (obrácené epsilon).

2

Příloha č. 3 se zrušuje.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Zavřít
MENU