278/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 087 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. června 2006 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 31. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 71 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 105/2000 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb., vyhlášky č. 583/1992 Sb., vyhlášky č. 277/1996 Sb. a vyhlášky č. 229/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 2 se částka "3 000 000 Kč" nahrazuje částkou "10 000 000 Kč", částka "40 000 000 Kč" se nahrazuje částkou "50 000 000 Kč" a částka "50 000 000 Kč" se nahrazuje částkou "100 000 000 Kč".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU