272/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. června 2006 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 19. května 2006 Nabývá účinnosti: 7. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 233/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
272

VYHLÁŠKA
ze dne 19. května 2006,
kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti
a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních
a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob
s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech
a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena        Česká národní banka stanoví podle § 2a odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví seznam listin a jejich náležitosti související s činností spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna") k prokázání

       a) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně (dále jen "řídící osoba"),
       b) způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena (dále jen "kvalifikovaná účast").

§ 2

Listiny a jejich náležitosti k prokázání
odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby

        (1)  K prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby podle § 2a odst. 11 písm. a) zákona se předkládají České národní bance tyto listiny:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Listiny a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby
§ 3 - Listiny a jejich náležitosti k prokázání způsobilosti fyzických osob s kvalifikovanou účastí
§ 4 - Listiny a jejich náležitosti k prokázání způsobilosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob s kvalifikovanou účastí
§ 5 - Osoby jednající ve shodě
§ 6 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Dotazník pro řídící osobu
Příloha č. 2 - Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně s jinými právnickými osobami k datu podání žádosti
Zavřít
MENU