243/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.

Částka: 078 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 2006 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 19. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

VYHLÁŠKA
ze dne 19. května 2006,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,
ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

        Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slova "pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas" nahrazují slovy "působením ve věznici po písemném vyjádření vězeňské duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas".

        2.  V § 23 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , a státní zástupce, který vykonává dozor nad výkonem trestu".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU