198/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.

Částka: 067 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. května 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 16. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


198

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. b) tohoto zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 se slova Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví nahrazují slovy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.

Směrnice Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o hluku šířeném vzduchem vyzařovaném spotřebiči pro domácnost.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.

2

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 9/2002 Sb.

Přípustné hodnoty emisí hluku pro zařízení uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení

Příloha PDF (107 kB)

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Zavřít
MENU