198/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.

Částka: 067 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. května 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 16. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
198

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. b) tohoto zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova "Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví" nahrazují slovy "Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU