151/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Částka: 052 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. dubna 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2006 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy
společenství vlastníků jednotek        Vláda nařizuje podle § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.:

Čl. I

        Příloha k nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, se mění takto:

        1.  V čl. I odst. 1 se za slovy "zákona č. 320/2002 Sb." slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova " , zákona č. 171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU