151/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Částka: 052 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. dubna 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2006 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU