145/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 049 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. dubna 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
145

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. dubna 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb. a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4a odst. 1 se písmena a) a e) zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU