140/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
140

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. I


        Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 546/2005 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU