124/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. dubna 2006 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 3. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
124

VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2006,
kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů,
na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb.:

§ 1
        Zrušuje se vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

§ 2
        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

MENU