118/2006 Sb.Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. března 2006 Nabývá účinnosti: 31. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
118

VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2006,
kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny
hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění
nebo rozmnožení přenosovou technikou        Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 92 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:

§ 1

        (1)  Při volbách do Poslanecké sněmovny budou hlasovací lístky dodány1) na zastupitelské úřady, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Při volbách do Poslanecké sněmovny bude hlasovací lístek zaslán1) k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou na zastupitelské úřady, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Seznam zastupitelských úřadů, na které budou hlasovací lístky dodány
Příloha č. 2 - Seznam zastupitelských úřadů, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
Zavřít
MENU