95/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. března 2006 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 10. března 2006 Nabývá účinnosti: 20. března 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 124/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 6. dubna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
95

VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2006,
kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 185/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

        (1)  Vyhláška stanoví seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního prostředí vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona.

        (2)  Seznam odpadů podle odstavce 1 je uveden v příloze.


§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha k vyhlášce č. 95/2006 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního prostředí vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona
Zavřít
MENU