92/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz

Částka: 032 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. března 2006 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 28. února 2006 Nabývá účinnosti: 20. března 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 284/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
92

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2006,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz


        Česká národní banka stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz (dále jen "žádost").


§ 2

Náležitosti žádosti

        (1)  Žadatel o povolení k vydávání elektronických peněz (§ 15 odst. 3 zákona o platebním styku) předkládá České národní bance žádost, ve které výslovně uvede, zda žádá o povolení vydávat elektronické peníze podle

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náležitosti žádosti
§ 3 - Společná ustanovení
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Základní údaje o žadateli o povolení k vydávání elektronických peněz
Zavřít
MENU