48/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. února 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 27. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU