36/2006 Sb.Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. února 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 31. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 1. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU