21/2006 Sb.Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. ledna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. března 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU