116/2006 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.

Částka: 116 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 21. července 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 21. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        V části deváté čl. X má bod 5 správně znít:

        "5.  V § 24 odst. 6 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n)   příslušnému archivu pro splnění povinností spojených s archivnictvím.".".


MENU