31/2006 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 586/1992 Sb., vyhlášeném pod č. 45/2006 Sb.

Částka: 031 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 17. března 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 17. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
jak vyplývá z pozdějších změn, vyhlášeném pod č. 45/2006 Sb.        V seznamu novelizujících právních předpisů na straně 669 v levém sloupci mají místo slov "Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), nabyl účinnosti dnem 1. září 2001 a zrušen k 31.12.2001." správně být slova "Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), nabyl účinnosti dnem 1. září 2001 a pozbývá platnosti dnem 31.12.2011.".


MENU