25/2006 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 22/2006 Sb.

Částka: 025 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 8. března 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 8. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 22/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů        V části první čl. I bodu 4 v § 22 odst. 5 mají místo slov "na pozemku ve zvláště chráněném území," správně být slova "na pozemku ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu,".
MENU