115/2006 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Změny Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980, a Protokolu o výbušných zbytcích války k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980 (Protokol V)

Částka: 058 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. května 2006 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. prosince 2001 byla v Ženevě přijata Změna Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980.

        Dne 28. listopadu 2003 byl v Ženevě přijat Protokol o výbušných zbytcích války k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980 (Protokol V).

        Se Změnou Úmluvy a s Protokolem V vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listiny o přijetí Změny Úmluvy a Protokolu V Českou republikou, podepsané prezidentem republiky dne 12. května 2006, byly uloženy u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 6. června 2006.

        Změna Úmluvy vstoupila v platnost na základě článku 5 odst. 3 Úmluvy dne 18. května 2004. Protokol V vstoupil v platnost na základě článku 5 odst. 3 Úmluvy dne 12. listopadu 2006. Pro Českou republiku vstupují Změna Úmluvy a Protokol V v platnost v souladu s ustanovením článku 5 odst. 4 Úmluvy dne 6.  prosince 2006.

        Anglické znění Změny Úmluvy a Protokolu V a český překlad se vyhlašují současně.
PŘEKLAD

Změna článku 1 Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky        Následující rozhodnutí změnit článek 1 Úmluvy za účelem rozšíření rozsahu její aplikace na ozbrojené konflikty, které nemají mezinárodní charakter, bylo učiněno smluvními stranami na Druhé hodnotící konferenci, která se konala od 11. do 21. prosince 2001. Toto rozhodnutí se nachází v Závěrečné deklaraci Druhé hodnotící konference, jak je obsažena v dokumentu CCW/CONF.II/2.
. . .

Zavřít
MENU