113/2006 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Částka: 057 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. října 2006 Nabývá účinnosti: 19. října 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
113

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. října 2006 byl v Kyjevě podepsán Protokol o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku V dne 19. října 2006.

        České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

O ZMĚNĚ SPRÁVNÍHO UJEDNÁNÍ

K PROVÁDĚNÍ

SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU

O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ


        Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále jen "Strany") se dohodly změnit Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení ze dne 25. června 2003 (dále jen "Ujednání") ve smyslu jeho článku 13 takto:
. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Článek 2 Instituce a styčná místa
Zavřít
MENU