111/2006 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 46/2006 Sb. m. s., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách, podepsaného v Mikulově dne 9. prosince 2005

Částka: 055 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 7. října 2006 Nabývá účinnosti: 7. října 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


111

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva
zahraničních věcí vyhlášené pod č. 46/2006 Sb.m.s., o sjednání Ujednání mezi
vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst
na turistických stezkách, podepsaného v Mikulově dne 9. prosince 2005        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou dopisů ministrů vnitra České republiky a Rakouské republiky bylo dne 7. října 2006 otevřeno určené místo na turistické stezce Cetviny - Hammern.
Zavřít
MENU