103/2006 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. října 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. října 2004 Nabývá účinnosti: 4. října 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 42/2018 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 13. června 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
103

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu byla podepsána Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Na základě rozhodnutí Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 byla Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005.

        Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 10 dne 4. října 2006.

        České znění Smlouvy a anglické znění dopisu Kajmanských ostrovů ze dne 27. května 2005, který je součástí Smlouvy, a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


SMLOUVA

VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR


A. Dopis od vlády České republiky

Vážený pane,

dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text "Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy", který byl schválen na jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni Rady ministrů Evropské unie dne 22. června 2004.

S ohledem na výše uvedený text mám tu čest


·
navrhnout Vám Smlouvu o zdanění příjmů z úspor obsaženou v Příloze 1 k tomuto dopisu,
·
navrhnout, že uvedená Smlouva nabude účinnosti od data provádění Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3.  června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, které bude určeno na základě splnění podmínek stanovených v článku 17 odstavci 2 Směrnice a vzájemného oznámení si splnění vnitrostátních ústavních náležitostí nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost,
. . .

Zavřít
MENU