544/2005 Sb.Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně

Částka: 186 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 124/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 12. května 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
544

ZÁKON
ze dne 2. prosince 2005
o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Veřejný zájem

        Vzletová a přistávací dráha 06R - 24L letiště Praha Ruzyně, odpovídající svým umístěním platnému územnímu plánu hlavního města Prahy a platnému územnímu plánu města Hostivice, a dále všechny stavby, které budou v oblasti technické infrastruktury zajišťovat její provoz (dále jen "vzletová a přistávací dráha"), jsou veřejným zájmem1).


§ 2

        (1)  Ve věcech správních řízení týkajících se stavby vzletové a přistávací dráhy se lhůty pro řízení stanovené zvláštními právními předpisy2) zkracují na polovinu. Je-li lhůta dána lichým počtem dnů, končí uplynutím následujícího dne po dni, na nějž připadá polovina lhůty.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Veřejný zájem
§ 2  
§ 3 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU