539/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 183 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 15. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
539

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2005,
kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb. a vyhlášky č. 660/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 v Jihomoravském kraji ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 20. "Znojmo", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 9. "Mikulovice", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 5. "Plaveč" zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU