537/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 183 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU