522/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Částka: 179 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
522

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2005,
kterým se stanoví seznam utajovaných informací


        Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):

§ 1

        (1)  Toto nařízení stanoví

       a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
       b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
       c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
       d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva informatiky,
       e) v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
       f) v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
       g) v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
       h) v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
       i)  v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
       j)  v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
       k) v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
       l)  v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
       m) v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Seznam utajovaných informací - obecná část
Příloha č. 2 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy
Příloha č. 3 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí
Příloha č. 4 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva informatiky
Příloha č. 5 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury
Příloha č. 6 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany
Příloha č. 7 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
Příloha č. 8 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti
Příloha č. 9 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra
Příloha č. 10 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí
Příloha č. 11 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství
Příloha č. 12 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky
Příloha č. 13 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu
Příloha č. 14 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky
Příloha č. 15 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Komise pro cenné papíry
Příloha č. 16 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu
Příloha č. 17 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv
Příloha č. 18 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Příloha č. 19 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky
Příloha č. 20 - Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky
Zavřít
MENU