520/2005 Sb.Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Částka: 178 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 16. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
520

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2005
o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 176 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen "zákon"):

Rozsah hrazení hotových výdajů a ušlého výdělku jiným osobám

§ 1

        (1)  Podklad pro výpočet náhrady ušlého výdělku jiné osoby, která je v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu, tvoří průměrný hodinový výdělek vypočtený podle zvláštního právního předpisu1). Ušlý výdělek tvoří částka vypočtená tak, že se průměrný hodinový výdělek vynásobí počtem hodin, kdy nebyla jiná osoba přítomna v práci z důvodu účasti na úkonu podle zákona. Výše náhrady ušlého výdělku nesmí převyšovat maximální částku vypočtenou podle odstavce  2. Správní orgán zjišťuje výši ušlého výdělku jiné osoby na základě potvrzení vydaného zaměstnavatelem, ve kterém je uvedeno, zda a o jakou částku jí zaměstnavatel sníží výdělek za dobu nepřítomnosti v práci z důvodů souvisejících s účastí na úkonu podle zákona.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah hrazení hotových výdajů a ušlého výdělku jiným osobám
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Paušální částka nákladů řízení
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU