501/2005 Sb.Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

Částka: 175 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 8. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 10/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 15. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
501

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2005
o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním
provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 38b zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb., k provedení § 22 odst. 4:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu,
       b) vymezení nákladů spojených se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu
§ 4 - Vymezení nákladů spojených se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu
§ 5 - Vymezení nákladů spojených se zajišťováním modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
§ 6 - Doklady prokazující výpočet nákladů na provozování železniční dopravní cesty, zajišťování její provozuschopnosti, modernizace a rozvoje
§ 7 - Vymezení přiměřeného zisku
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU