496/2005 Sb.Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Částka: 173 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 9. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 577/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
496

VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2005,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních
náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Sazby stravného

        (1)  Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

       a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
       b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12  hodin, nejvýše však 18 hodin,
       c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

        (2)  Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 58 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazby stravného
§ 2 - Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
§ 3 - Průměrné ceny pohonných hmot
§ 4  
§ 5  
Zavřít
MENU