488/2005 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006

Částka: 169 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 2. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2006
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
488

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. prosince 2005
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006        Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., pro rok 2006 platovou základnu ve výši 53 283 Kč měsíčně.

Ministr:
Ing. Škromach v. r.

MENU