485/2005 Sb.Vyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání

Částka: 169 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky; Ministerstvo vnitra
Přijato: 7. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 94/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 12. dubna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
485

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2005
o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání
a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání        Ministerstvo informatiky ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanoví podle § 150 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 97 odst. 3 zákona:

§ 1

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) stanicí BTS základnová stanice veřejné mobilní telefonní sítě,
       b) stanicí StartBTS základnová stanice veřejné mobilní telefonní sítě, do které je účastník alokován při zahájení komunikace,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Rozsah uchovávání provozních a lokalizačních údajů
§ 3 - Způsob předávání údajů
§ 4 - Doba uchovávání údajů
§ 5 - Účinnost
Příloha - Forma předávání údajů
Zavřít
MENU