481/2005 Sb.Vyhláška, kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky

Částka: 168 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 29. listopadu 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
481

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2005,
kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle čl. II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 57 odst. 8 písm. h) energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        (1) Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky (dále jen "dispečerský řád") se vztahuje na

       a) provozovatele přepravní soustavy,
       b) provozovatele distribučních soustav,
       c) provozovatele podzemních zásobníků plynu,
       d) výrobce.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Příprava dispečerského řízení provozu plynárenské soustavy
§ 4 - Operativní dispečerské řízení provozu plynárenské soustavy
§ 5 - Technické vyhodnocování provozu plynárenské soustavy
§ 6 - Předávání údajů mezi výrobci, provozovatelem přepravní soustavy, provozovateli distribučních soustav a provozovateli podzemních zásobníků plynu
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU