478/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka: 167 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 30. listopadu 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 349/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 8. prosince 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
478

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 150/2001 Sb.,
kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

Čl. I

        Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 se slova "elektřiny ηl" nahrazují slovy "elektřiny ηel".

        2.  V § 4 odst. 5 větě první se slovo "jeho" nahrazuje slovem "její".

        3.  V § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 se za slovo "výrobě" vkládají slova "elektřiny a".

        4.  V příloze č. 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí

 

 

Qepal

 

Qpal

 

Qel

 

3,6 x 100

 

 

Sevpal

 =  

————

 =  

————

 =  

——————

 =  

—————

    

(GJ/MWh)

 

 

Esv

 

Esv

 

Qel + Qtep

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU