473/2005 Sb.Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006

Částka: 166 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 25. listopadu 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 549/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
473

VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2005
o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006


        Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.:

§ 1

        Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2006 se stanoví v příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Zrušuje se vyhláška č. 613/2004 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.Příloha k vyhlášce č. 473/2005 Sb.

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2006
Příloha PDF (171 kB)


MENU